Rendement Mint Tower Arbitrage Fund

Sinds de oprichting van Mint Tower, heeft het Mint Tower Arbitrage Fund elk jaar een positief rendement behaald. Dit was ook het geval wanneer de aandelenmarkten het zwaar hadden, zoals in 2011, 2018 en 2020.

Het gemiddelde netto jaarrendement bedraagt 6,25%

Het doel van het fonds is het realiseren van een stabiel (met kleine maandelijkse uitslagen) jaarlijks rendement van minimaal 5% gemiddeld na kosten over een periode van 3-5 jaar. Kapitaalbehoud onder vrijwel alle marktomstandigheden speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Dat wil zeggen dat het rendement gerealiseerd wordt ongeacht de richting van financiële markten wereldwijd. Dat het Mint Tower Arbitrage Fund ander gedrag vertoont dan traditionele markten, wordt benadrukt door onderstaande grafieken.

 

De eerste grafiek geeft de performance van het Mint Tower Arbitrage Fund (MTAF) en de Eurostoxx50 Total Return Index (SX5E) weer. Deze grafiek benadrukt de stabiele wijze waarop het rendement van het fonds tot stand komt. Dit in tegenstelling tot het grillige koersverloop van de Europese aandelen index. De overige grafieken zoomen in op periodes waarbij financiële markten hard omlaag gingen en het stabiele rendement van het fonds duidelijk tot uiting komt.

Netto jaarrendement

2011

4.11%

2012

3.77%

2013

11.70%

2014

8.89%

2015

9.61%

2016

6.31%

2017

2.80%

2018

2.56%

2019

6.33%

2020

6.19%

Januari-Maart 2020:

Het eerste kwartaal van 2020 stond volledig in het teken van de COVID 19 Pandemie. In februari werd volatiliteit flink duurder doordat aandelenmarkten daalden. Daarentegen was er in andere beleggingscategorieën zoals dividenden en converteerbare-/ obligaties nog geen sprake van een flinke correctie. De beursdaling die was ingezet in de laatste week van februari zette door naar een crash op maandag 9 maart, toen aandelenbeurzen meer dan 7% daalden. Vervolgens zakten op 12 maart indices met bijna 10% (op één dag!). Op 16 maart duikelden de markten naar nieuwe dieptepunten (-13%). Van de piek begin februari naar het dieptepunt in maart, verloren beurzen gemiddeld tussen de 30% en 40% en kwam er een einde aan de jarenlange ‘bull market’. De Eurostoxx50 index verloor in deze periode ca. 29%. Het Mint Tower Arbitrage Fund eindigde het kwartaal met een min van 0,77%.

Oktober-December 2018:

De koersdaling op de aandelenmarkten die in oktober 2018 inzette, werd veroorzaakt door het gelijktijdig optreden van een aantal ontwikkelingen (handelsoorlog tussen de VS en China, Brexit, renteverhoging in de VS met de bemoeienissen van Trump, afnemende economische groei in China). Deze gebeurtenissen tezamen deden de onzekerheid op de financiële markten toenemen waardoor de verwachtingen met betrekking tot de wereldeconomie onder druk kwamen te staan. Gedurende het laatste kwartaal verloor de Eurostoxx50 index bijna 12% en rendeerde het Mint Tower Arbitrage Fund positief met 1%. Een voorbeeld van onze ongecorreleerdheid met dalende markten.

Juli-September 2011:

De Europese Schuldencrisis hield de beurzen in 2011 in haar greep. Het jaar begon positief, met enkele procenten rendement. Gedurende de zomer escaleerde de schuldencrisis waarop beurzen stevig daalden. De Eurostoxx50 daalde in deze periode ruim 23% . Het Mint Tower Arbitrage Fund heeft met een positief rendement van 1,94% daadwerkelijk ander gedrag laten zien.

Het minimaliseren van risico’s vinden wij belangrijker dan het maximaliseren van rendement.